Vigtige Datoer

Melby Badminton Club

 

 

Melby Badminton Club, sæson nr. 74 fra torsdag den 1. september 2017 til lørdag den 30. april 2018.

 

Vigtige datoer:

 

Fællestræning for ungdom: Alle onsdage, dog ikke i juleferien og måske ikke den 28 marts 2018. Sidste træningsdag er onsdag den 25. april 2018.

 

Onsdagsspillerne: Der kan spilles alle onsdage på de tildelte tider, dog ej i juleferien og måske ikke den 28 marts, sidste dag 25 APRIL 2018.

 

Torsdagsspillerne: Der kan spilles alle torsdage på de tildelte tider, dog ej i juleferien og den 29 marts, sidste dag er den 26. april 2018.

 

Lørdagsspillerne: Der kan spilles alle lørdage på de tildelte tider, dog ej den 28 okt. Og 4 nov. og i juleferien og den 30 marts, sidste dag er 28 april 2018.

 

Juleturnering: For ungdom onsdag den 13 DEC, for voksne onsdag den 15 NOV. Yderligere oplysninger om tilmelding og tider vil blive opslået.

 

Ekstra spilletid: Ud over de normale spilletider kan der, efter aftale med spilleudvalget/bestyrelsen, tildeles spilletid på eventuelt ubenyttede baner ved

hjemmekampene om søndagen som kompensation for aflyste spilledage, hvis hallen er ledig.

 

Generalforsamling: Vil blive gennemført ifølge vores vedtægter søndag den 22. april 2018 kl. 10:00 i Hallen. Klubben vil servere et lille traktement, så tilmelding er

derfor nødvendig ugen før. Eventuelle forslag skal være fremsendt til formanden senest 15. april 2018.

 

Næste sæson: Tilmelding til sæsonen 2018/2019 er onsdag den 29. august 2018 kl. 19:00 i hallen. Se annonce i Gulvmåtten ugen før.

 

I april måned, efter fastsættelse af næste års kontingent på generalforsamlingen, kan næste sæsons bane forudbetales.

Kære medlemmer vi har brug for jeres mailadresser, da vi satser på at I fremover får en del information på mail.

 

Husk:

-at putte net i poser og sætte stænger på depotvogn efter brug. -at man kan købe gode bolde billigt hos MBC.

-at lægge defekte bolde og affald i affaldsspanden. -at være ude af faciliteterne senest 20 min. efter stoptid kl. 2200, lørdag kl. 10.00.

-at kigge på opslagstavlen for eventuelle ændringer eller henstillinger. -at torsdagsspillerne ikke må tage banerne i brug før kl. 2000

-at meddele eventuelle ødelæggelser til en kontaktperson. -at indsætte reserve efter nedenstående retningslinier, hvis du ikke kan spille.

-at meddele forfald i god tid til evt. tilmeldt arrangement. -at klubben ingen forsikring har.

-at være spilleklar 15 min. før programtid ved turneringer. -at medtage værdigenstande og ikke efterlade dem i omklædningsrum.

-at gebyr for turneringer skal betales ved tilmeldingen. -at få alt dit habengut med dig, når du går.

-at transport med mere aftales individuelt. -at ret til ændringer forbeholdes.

- at indendørs rygning ikke er tilladt. -at øl og vand kan købes i cafeteriet, overskuddet går til ungdommen

- at banen for den næste sæson kan betales i April efter at Generalforsamlingen har været afholdt.

- at kommunen og bestyrelsen med mellemrum checker belægningsprocenten ud fra tildelte haltider. (Andre klubber står på spring for at overtage vore tider).

- at bestyrelsen frit kan disponere baner til andre, såfremt de, uden meddelt forfald, ikke anvendes 3 på hinanden følgende gange.

- at indsat reserve skal være passivt medlem af klubben. Efter aftale med bestyrelsen kan et passivt medlem dog indsættes for en kortere periode. Kontingentet for

passive medlemmer er 50 kr. om året. Passive medlemmer må betale fuldt ikke medlemsgebyr for deltagelse i alle medlemsrelaterede arrangementer.

Kontaktpersoner: Se i MBC’s opslagsskab i halgangen eller ring til Dennis Nielsen på 21764644/ Bo Madsen 61775169