Vigtige Datoer

Melby Badminton Club

 

 

Melby Badminton Club, sæson nr. 73 fra torsdag den 1. september 2016 til lørdag den 30. april 2017.

 

Vigtige datoer:

 

Fællestræning for ungdom: Alle onsdage, dog ikke i ferier samt den, 19 OKT. 2016, 15 FEB., 12 APRIL 2017. Sidste træningsdag er onsdag den 26. april 2017.

 

Onsdagsspillerne: Der kan spilles alle onsdage på de tildelte tider, dog ej 19 OKT. 2016, 15 FEBR., og 12 APRIL 2017.

 

Torsdagsspillerne: Der kan spilles alle torsdage på de tildelte tider, dog ej 20 OKT., 1 DEC. 2016, 16 FEBR. og 13 APRIL 2017.

 

Lørdagsspillerne: Der kan spilles alle lørdage på de tildelte tider, dog ej 22 OKT., 29 OKT. 2016, 18 FEBR., 15 APRIL 2017.

 

Juleturnering: For ungdom onsdag den 21 DEC., for voksne onsdag den 16 NOV. Yderligere oplysninger om tilmelding og tider vil blive opslået.

 

Ekstra spilletid: Ud over de normale spilletider kan der, efter aftale med spilleudvalget/bestyrelsen, tildeles spilletid på eventuelt ubenyttede baner ved hjemmekampene om søndagen som kompensation for aflyste spilledage.

 

Generalforsamling: Vil blive gennemført ifølge vores vedtægter søndag den 30. april 2017 kl. 10:00 i Hallen. Klubben vil servere et lille traktement, så tilmelding er derfor nødvendig ugen før. Eventuelle forslag skal være fremsendt til formanden senest 3. april 2016.

 

Næste sæson: Tilmelding til sæsonen 2017/2018 er onsdag den 30. august 2017 kl. 19:00 i hallen. Se annonce i Gulvmåtten ugen før.

I april måned, efter fastsættelse af næste års kontingent på generalforsamlingen, kan næste sæsons bane forudbetales.

 

Kære medlemmer vi har brug for jeres mailadresser, da vi satser på at I fremover får en del information på mail.

 

Husk:

-at putte net i poser og sætte stænger på depotvogn efter brug.- at man kan købe gode bolde billigt hos MBC.

-at lægge defekte bolde og affald i affaldsspanden.- at være ude af faciliteterne senest 20 min. efter stoptid kl. 22:00, lørdag kl. 11:00.

-at kigge på opslagstavlen for eventuelle ændringer eller henstillinger. - at torsdagsspillerne ikke må tage banerne i brug før kl. 20:00

-at meddele eventuelle ødelæggelser til en kontaktperson.- at indsætte reserve efter nedenstående retningslinier, hvis du ikke kan spille.

-at meddele forfald i god tid til evt. tilmeldt arrangement.- at klubben ingen forsikring har.

-at være spilleklar 15 min. før programtid ved turneringer.- at medtage værdigenstande og ikke efterlade dem i omklædningsrum.

-at gebyr for turneringer skal betales ved tilmeldingen.- at få alt dit habengut med dig, når du går.

-at transport med mere aftales individuelt.- at ret til ændringer forbeholdes.

- at indendørs rygning ikke er tilladt. - at øl og vand kan købes i cafeteriet, overskuddet går til ungdommen

- at banen for den næste sæson kan betales i April efter at Generalforsamlingen har været afholdt.

- at kommunen og bestyrelsen med mellemrum checker belægningsprocenten ud fra tildelte haltider. (Andre klubber står på spring for at overtage vore tider).

- at bestyrelsen frit kan disponere baner til andre, såfremt de, uden meddelt forfald, ikke anvendes 3 på hinanden følgende gange.

- at indsat reserve skal være passivt medlem af klubben. Efter aftale med bestyrelsen kan et passivt medlem dog indsættes for en kortere periode. Kontingentet for

passive medlemmer er 50 kr. om året. Passive medlemmer må betale fuldt ikke medlemsgebyr for deltagelse i alle medlemsrelaterede arrangementer.

Kontaktpersoner: Se i MBC’s opslagsskab i halgangen eller ring til Dennis Nielsen på 2176 4644 / Niels Thomsen 21 68 22 23 . .