Facebook logo

FB gruppe

Værdigrundlag, visioner og mål

Værdigrundlag, visioner og mål for Melby Badminton Club.

Værdier

Værdierne karakteriserer MBC og er retningslinjer for det daglige arbejde:

 • Humanistisk menneskesyn.
 • Mangfoldighed og socialt inkluderende.
 • Udvikling og dygtiggørelse.
 • Fællesskab og trivsel.

Visioner

Visionerne er de overordnede retninger vi stræber efter:

 • Respekt for den enkelte og anerkendelse af den enkeltes værdi og betydning.
 • Plads til alle som ønsker at spille badminton eller på anden måde engagere sig i klublivet.
 • Opmuntring og støtte til udvikling og dygtiggørelse for den enkelte, både voksne og ungdomsspillere, uanset udgangspunkt, samt anerkendelse af den enkeltes udvikling, uanset niveau.
 • Fremme et godt klubliv med kammeratskab, fællesskab, tryghed, trivsel, fair play og glæde.
 • Fremme badmintonspil og aktiviteter i samarbejde med andre badmintonklubber i regionen.

Formål

Formålene er følgende områder, som MBC vil arbejde for:

 • At forøge medlemstallet, fordi vi ønsker flere aktive badmintonspillere i alle aldersgrupper med de større muligheder, der følger af et højere medlemstal, herunder også at få alle vores banetider besat.
 • At afholde sociale aktiviteter med hygge, sjov og leg for alle aldersgrupper.
 • At støtte, udvikle og anerkende den enkelte MBC spillers udvikling, uanset niveau, herunder have et særligt fokus på støtte til ungdomsspillere med større behov.
 • At arbejde med klubberne i lokalområdet for at fremme badmintonspil og sociale aktiviteter, og generelt aktivt samarbejde med klubber og foreninger indenfor andre sportsgrene.
 • At fremme medlemmernes og ungdomsforældrenes lyst til at engagere sig og tage medansvar i klubben.