Facebook logo

FB gruppe

Huskeliste for MBC medlemmer

Som voksen- eller ungdomsspiller i MBC, er der en række regler og ting vi beder dig være opmærksom på for brugen af Melbyhallen og vores faciliteter.

Melbyhallens område generelt:

 • Check aktivitetsoversigten og/eller opslagstavlen i hallen for evt. ændringer i aktiviteter og andre meddelelser.
 • Hallen skal være forladt senest 20 min. efter stoptid onsdage og torsdage kl. 22.00, lørdage kl. 11.00.
 • Tag alt dit habengut med dig når du går.
 • Meddel evt. ødelæggelser til en kontaktperson.
 • Kig på opslagstavlen for evt. ændringer i aktiviteter og andre meddelelser.

Hal og baner:

 • Indsæt reserve hvis du er forhindret i at møde op, så dine makkere ikke møder forgæves. Indsat reserve skal være passivt medlem af MBC, med mindre reserven kun benyttes i en kortere periode.
 • Torsdagsspillerne må ikke tage banerne i brug før kl. 20.00.
 • Put net i poser (Forza net) og sæt stænger på depotvogn efter brug.
 • Bestyrelsen kan frit disponere over baner til andre, såfremt de, uden meddelt forfald, ikke anvendes 3 gange i træk.
 • Læg defekte bolde og affald i affaldsspanden.

Omklædningsrum og cafeteria:

 • Gode fjerbolde kan købes billigt hos MBC, kontakt halvagten.
 • Øl og vand kan købes i cafeteriet onsdage og torsdage.
 • Medtag dine værdigenstande, efterlad dem ikke i omklædningsrum - MBC har ingen forsikring.

Arrangementer og turneringer:

 • Vær spilleklar mindst 15 min. før programsat tid ved turneringer.
 • Er du forhindret i at deltage i et arrangement eller en turnering du er tilmeldt til, så meld afbud i god tid.
 • Transport mv. aftales individuelt.
 • Gebyr for arrangementer og turneringer betales som udgangspunkt ved tilmeldingen.