Facebook logo

FB gruppe

Gældende spilleregler for badminton, turneringsregler og rangliste

DGIs og Badminton Danmarks gældende badmintonspilleregler vedr. bane, fjerbold, pointsystem, serv og fejl. Desuden DGIs regler for ungdomsholdturneringen og motionist holdturneringen samt regler for ranglisten.

Regler om banen, ketcher, strenge, fjerbold, pointsystem, serv mv.

DGIs og Badminton Danmarks gældende badmintonspilleregler vedr. bane, fjerbold, ketcher, pointsystem og pointtælling, serv og fejl.

Illustration af badmintonbane med dimensioner

Badmintonbanens mål. Linierne er 40 mm brede og er en del af det område de begrænser, dvs. målene er ydermål inkl. liniernes bredde.
Licens til billedet: Creative Commons, Attribution-Share Alike 4.0 International license.

De gældende spilleregler fra Badminton Danmark kan hentes her:

Nedenfor er vores egne bemærkninger og fortolkninger til reglerne:

 • § 1.4Netstolperne skal være 1,55 meter høje, målt fra banens overflade. De skal kunne stå lodret 1), når nettet er udspændt som angivet i § 1.10.
 • 1) I praksis står de fleste stolper på almindelige badmintonbaner ikke helt lodret, når nettet er udspændt.

 • § 1.8Nettet skal foroven være kantet af et 75 mm bredt hvidt stofbånd 2), som er foldet over en snor eller wire, som løber gennem båndet. Dette bånd skal hvile på snoren eller wiren.
 • 2) I det engelsksprogede BWF reglement benyttes ordet 'tape' og i daglig tale, både på dansk og på engelsk, kaldes nettes overkant også for 'tape'.

 • § 2.2.1Bolden skal have 16 fjer fastgjort i en bund 3).
 • 3) Bunden af fjerbolden kaldes i daglig tale for 'korken'.

 • § 3.2En bold med korrekt hastighed skal lande mindst 530 mm og højst 990 mm foran den modsatte baglinje 4).
 • 4) Boldafprøvningen som beskrevet her, må siges at være ret pragmatisk og meget lidt videnskabelig. Så tag den som en grov rettesnor.

 • § 4.2.1Ketsjerens strengeflade skal være plan og bestå af et mønster af krydsede strenge, skiftevis over og under hinanden eller bundet hvor strengene krydses. Strengefladen skal være ensartet og især lige så tæt i centrum som i de øvrige områder af ketsjerhovedet 5).
 • 5) Den regel er der vist ingen ketchere/strenge, der overholder. Der er i praksis altid forskel i strengefladens tæthed i midten af strengefladen sammenlignet med siderne af strengefladen (tæt på ketcherhovedets ramme). Meningen med ordlyden er formentlig at tilstræbe en nogenlunde ensartet strengeflade.

 • § 13.3.1Det er en ”fejl” hvis bolden, i spil - lander 6) uden for banens yderlinjer, (dvs. ikke på eller inden for banens linjer).
 • Illustration af fjerbold der lander på badmintonbane

  En fjerbold falder lodret ned og rammer nær en sidelinie. Den røde prik illustrerer boldens første berøringspunkt med banen. Er bolden inde eller ude? Det viser sig, at bolden er UDE, jvf. BWF/Badminton Danmarks fortolkning af de uklare regler.

 • 6) 'lander' (eller 'lands' som bruges i det engelsksprogede BWF reglement) giver anledning til misforståelser og kan have mange fortolkninger. Det viser sig, at BWF fortolker reglen som det punkt på fjerbolden, der først rammer banen. Altså et punkt, ikke et område/areal.
  Hawk-Eye repræsentationen, som vi ser i større internationale turneringer, med den sorte cirkel, er altså ikke silhuetten af korken, men en visuel konstruktion, beregnet til at vise om fjerbolden berørte linien eller ej.

Fælles reglement for ungdomsholdturneringen (UH)

DGI reglement for de ungdomsholdturneringer vi spiller i, med holdtyper og rækker, aldersgrupper og holdsammensætning, kan hentes her:

Reglement for motionsholdturnering 2018/2019

Reglement for de holdturneringer vi spiller i som motionister i DGI. Reglementet, der gælder for Nordsjælland, Midt- og Vestsjælland og Storstrømmen, kan hentes her:

Fællesreglement for Ranglisten

Badminton Danmarks og DGIs regler for klassificering og rangering af alle konkurrencebadmintonaktive i Danmark. Reglementet kan hentes her:

Regler om coaching for ungdomsspillere

I Danmark er der særlige regler for coaching af nogle af ungdomsrækkerne (U9, U11, U13 og U15). Disse coachingregler kan hentes her:

Vores bemærkninger til reglerne om coaching:

Intentionen med disse skærpede regler for coaching af de yngre rækker af ungdomsspillere, er sikkert at skabe bedre rammer for fairplay og at undgå at lægge for meget pres på de unge, både egne spillere og modstanderne. Den intention kan vi kun være enig i.

Definitionen på 'coaching' i dette reglement ser ud til at være råd og vejledning. Det er uklart om tilråb som 'Flot spillet!', 'Sådan ja!', 'Hold fokus!' o. lign. er coaching. Uanset om det er det, indskærper vi i MBC overfor vores unge, forældre, pårørende og trænere helt at afholde sig fra at kommentere under de unges kampe.